Cùng Nhau

Cùng Nhau

With You 2020Jun. 06, 2022
Full (20/20)
Đánh giá của bạn: 0
5 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Cùng Nhau - With You 2020

Dựa trên những câu chuyện có thật ở mọi ngành nghề trong thời gian chống dịch, thêm vào yếu tố nghệ thuật, để tạo nên hình ảnh quần chúng anh hùng có khóc có cười trên mặt trận tuyến đầu chống dịch. Bóc tách từng biểu hiện, thái độ chống dịch của mỗi người dân trong bức tranh toàn cảnh của cuộc chiến cam go, thể hiện tinh thần đoàn kết một lòng, cùng chung hoạn nạn của nhân dân Trung Quốc.

x
x