Hán Sở Truyền Kỳ

Hán Sở Truyền Kỳ

King's War 2012Jun. 06, 2022
Full (80/80)
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Hán Sở Truyền Kỳ - King's War 2012

Năm 210 trước Công nguyên, trong thời kì loạn lạc sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Hạng Vũ và Lưu Bang nổi dậy và dấy binh khởi nghĩa với tham vọng xưng đế ở Trung Hoa.

x
x