Kẻ Tình Nghi (Phần 2)

Kẻ Tình Nghi (Phần 2)

Person of Interest (Season 2) 2012Feb. 06, 2023
Full (22/22)
Đánh giá của bạn: 0
6 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Kẻ Tình Nghi (Phần 2) - Person of Interest (Season 2) 2012

Ông Reese phá mã giao tiếp với Máy của Finch để cứu số mới, Leon, kẻ đã lấy trộm tiền từ một số Aryan ngoài vòng pháp luật. Sau đó, anh ta thuyết phục Cỗ máy giúp anh ta tìm thấy Finch.

x
x