Kẻ Tình Nghi (Phần 4)

Kẻ Tình Nghi (Phần 4)

Person of Interest (Season 4) 2014Feb. 06, 2023
Full (22/22)
Đánh giá của bạn: 0
9 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Kẻ Tình Nghi (Phần 4) - Person of Interest (Season 4) 2014

Được yêu cầu nhận danh tính mới do Root tạo ra, nhóm cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, nhưng một con số mới khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

x
x