The Duellists

The Duellists

The Duellists (1977) 2023-11-17 Anh, Âu - Mỹ 100 Phút
HD Vietsub
10 1 đánh giá

Chọn các tập bên dưới để xem

Đạo diễn

Ridley Scott
Đạo diễn

Diễn viên

Albert Finney isNegan
Diễn viên
Alun Armstrong isNegan
Diễn viên
Cristina Raines isNegan
Diễn viên
Diana Quick isNegan
Diễn viên
Edward Fox isNegan
Diễn viên
Harvey Keitel isNegan
Diễn viên
John McEnery isNegan
Diễn viên
Keith Carradine isNegan
Diễn viên
Robert Stephens isNegan
Diễn viên
Tom Conti isNegan
Diễn viên

Đoạn phim giới thiệu

Tóm tắt

In 1800, as Napoleon Bonaparte rises to power in France, a rivalry erupts between Armand and Gabriel, two lieutenants in the French Army, over a perceived insult. For over a decade, they engage in a series of duels amidst larger conflicts, including the failed French invasion of Russia in 1812, and shifts in the political and social systems of Europe.

Có thể bạn thích xem
Boston Strangler
Hive
Sắc, Giới
A Distant Place
Bản Ballad Của Buster Scruggs
Cuộc Chiến Phố Wall
Crossroads
Chuyện Phức Tạp
Sau đó
Đội Quân Anh Hùng
Chiến Binh Sắt
Hala
PHIM BỘ
PHIM LẺ
TRANG CHỦ
HOẠT HÌNH
TÌM KIẾM
x
x